O programie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Ogólne >

O programie

Z menu głównego wybrać Pomoc, następnie z listy wybrać polecenie O Programie..., pojawi się następujące okno.

clip0095

Wersja Programu - posiadana wersja programu Regnator

Dostępna Wersja Programu - najnowsza dostępna wersja programu Regnator

Kompilacja - podwersja programu

Aktualizuj Regnator.exe - przycisk do uruchomienia automatycznej aktualizacji programu Regnator

! Uwaga działa tylko w lokalizacji lokalnej (nie działa jeżeli program Regnator jest zainstalowany w lokalizacji sieciowej)

Aktualizuj Bazę Danych - przycisk do uruchomienia automatycznej aktualizacji struktury bazy danych

Wersja Bazy Danych - wersja używanej bazy danych

Dostępna Wersja Bazy Danych - najnowsza dostępna wersja bazy danych

Najniższa Wersja Bazy Danych, z która współpracuje ten Program - Program Regnator nie będzie współpracował z niższą wersją bazy danych niż ta która jest podana

Najniższa Wersja Programu, który współpracuje z istniejąca Bazą Danych - Baza Danych nie będzie współpracowała z niższą wersją programu Regnator niż ta która jest podana

System Bazy Danych - opis systemu oraz silnika bazy danych, na którym działa serwer programu Regnator

IP Serwer - adres sieciowy serwera

IP Klient - adres sieciowy komputera, na którym pracujemy

Port - port sieciowy służący do komunikacji z serwerem Regnator

Baza - nazwa bazy danych, na której pracujemy

Numer seryjny procesora - unikalny numer używanego procesora

Ciąg charakterystyczny - unikatowy kod tworzony na podstawie NIPu, nazwy firmy ora adresu firmy

Kod licencji - kod nadawany przez Producenta programu Regnator

Klucz licencji - nadawany po rejestracji licencji u sprzedawcy oprogramowania Regnator

Sprawdź klucz licencji - informacja o kluczu oprogramowania, sprawdza czy jest poprawny

 

Aby zamknąć okno klikamy przycisk OK.