Tabela stóp procentowych

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Sprzedaż > Odsetki >

Tabela stóp procentowych

Po wybraniu Tabeli stóp procentowych pojawi się następujące okno:

clip0091

Możemy za jego pomocą dodać nowe stopy procentowe lub usunąć stare. Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się opcja ustawienia daty oraz stopy procentowej.