Zestawienie sprzedaży wg asortymentu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Sprzedaż > Zestawienia >

Zestawienie sprzedaży wg asortymentu

Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg asortymentu. Pojawi się następujące okno:

 

Zestawienie posortowane według kolumny Symbol.

clip0097

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).