Zestawienie sprzedaży wg handlowców

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Sprzedaż > Zestawienia >

Zestawienie sprzedaży wg handlowców

Klikając na zakładkę Sprzedaż wybieramy ikonkę Zestawienia, a następnie pole Zestawienia sprzedaży wg handlowców. Otworzy się następujące okno:

Zestawienie sprzedaży wg handlowców

Z rozwijanego menu w lewym górnym rogu możemy wybrać czy chcemy wyświetlić wszystkich, handlowców w firmie lub przedstawicieli poza firmą.