Nierozliczone należności wg kontrahentów

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Sprzedaż > Zestawienia >

Nierozliczone należności wg kontrahentów

W zakładce Sprzedaż w katalogu Zestawienia znajdują się Nierozliczone należności wg kontrahentów. Po dwukrotnym ich kliknięciu pojawi się okno.

clip0105

Patrząc na górną część możemy sobie ustawić interesujący nas przedział czasowy, naciskając przycisk Wybierz możemy sobie ustawić konkretnego kontrahenta istniejącego w bazie, aby wyświetlało tylko jego należności. Z rozwijanego menu w górnej lewej części możemy sobie wybrać czy należności mają się wyświetlać wszystkie czy też program ma pominąć kontrahentów już rozliczonych. Z drugiego menu rozwijanego możemy wybrać czy program ma wyświetlać należności w saldzie na koniec okresu albo uwzględniając późniejsze zapłaty.