Stwórz wiązanie w księdze głównej

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Księgowość > Wiązania obrotów kont w Księdze Głównej >

Stwórz wiązanie w księdze głównej

Na zakładce Konta księgowe, z menu Wiązana obrotów kont w księdze głównej wybrać Stwórz wiązanie w księdze głównej. Otworzy się okno, w którym wybieramy konto księgowe:

wiazania1

Po wybraniu konta, klikamy przycisk OK, otworzy się następujące okno:

wiazania2