Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Księgowość > Wiązania obrotów kont w Księdze Głównej >

Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej

W zakładce Konta księgowe klikamy na ikonkę Wiązania obrotów kont w Księdze Głównej, a a następnie wybieramy opcję Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej. Wyświetli się okno z listą wprowadzonych kont księgowych z której to wybieramy interesujące nas konto na którym zalegają jakieś faktury. Po wybraniu konta wyświetli się tabelka pokazująca daty wprowadzenia dokumentów po stronach Winien i Ma oraz kwoty. Za pomocą przycisku Powiąż wszystko znajdujądcego się na dole tabelki możemy za jednym razem powiązać wszystkie wyświetlone dokumenty.

[Rozmiar: 75385 bajtów]