Rejestr sprzedaży i zakupu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Księgowość > Książka Przychodów i Rozchodów >

Rejestr sprzedaży i zakupu

W zakładce Konta księgowe wybieramy ikonkę Książka Przychodów i Rozchodów po czym klikamy na Rejestr sprzedaży. Wyświetli się okno z Rejestrem sprzedaży VAT. Możemy w nim wybrać interesujący nas przedział czasowy, ustawić konkretnego jednego kontrahenta.

Z rozwijanych menu w lewym rogu można wybrać czy mają się wyświetlać dokumenty z VATem należnym w bieżącym miesiącu, należnym w przyszłym miesiącu lub wszystkie.

Można również wybrać typy wyświetlanych dokumentów: sprzedaż krajowa, dostawy UE, eksport, VAT, paragon, f. wewnętrzna, f. na zaliczke, dostawa wewnątrzwspólnotowa oraz korekty.

kprrejestrsprzedazy

 

Rejestr zakupu znajduje się w tym samym miejscu tylko pozycję niżej. Działa w podobny sposób co Rejestr sprzedaży z tą różnicą, że można ustawić sposób wyświetlania wg innych kryteriów.

Dokumenty można uporządkować wg numerów lub dat wystawienia.

Poza wyświetlaniem dokumentów z VATem należnym w bieżącym i przyszłym miesiącu są jeszcze opcje wyświetlania dok. niepodlegających odliczeniu lub dok. VAT do odliczenia w miesiącu zapłaty.

Wybór typu dokumentu: VAT w bieżącym. m-cu, VAT w przyszłym m-cu, VAT nieodliczony, import usług, zakup wewnątrz wsp., inwestycje UE, inwest. w bieżącym. m-cu, inwest. w przyszłym m-cu, inwest. nieodliczone i odpowiednie korekty.