Wykaz kompensat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Kontrahenci > Kompensaty >

Wykaz kompensat

Aby wyświetlić wykaz kompensat należy kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Kompensaty a następnie Wykaz kompensat.Pojawi się następujące okno:

 

Nagłówki kompensat.

NewItem11

Mamy tu podgląd na istniejące kompensaty. Można tu usunąć lub poprawić istniejącą kompensatę (przycisk Usuń oraz Popraw)lub dodać nową ( przycisk Dodaj).

Klikając na jedną z istniejących pozycji (zaznaczy się na kolor niebieski) uzyskamy podgląd istniejącej kompensaty.

 

Pojawi się okno: Kompensata

NewItem10