Komputery

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Administracja > Słowniki > Sprzęt / Hardware >

Komputery

Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Słowniki, rozwinąć Sprzęt / Hardware, a następnie kliknąć Komputery. Pojawi się następujące okno:

Komputery

Przycisk Dodaj dodawanie nowego komputera.

Komputery - Dodaj

oW polu Symbol: wpisać dowolny symbol urządzenia.

oW polu Nazwa: wpisać dowolny nazwę urządzenia, np Administracja

oW polu Typ: z listy rozwijanej wybrać typ urządzenia: komputer, urządzenie sieciowe, drukarka sieciowa.

oW polu IP: wpisać adres IP urządzenia np. 192.168.0.101.

oW polu MAC: dodatkowo można wpisać adres MAC urządzenia, np. 00:50:BA:48:4F:BA

oW polu Konfiguracja: wpisać np konfigurację komputera, np. Pentium 4 3000MHz / 512MB / 100GB / DVD

oW polu Miejsce: wpisać miejsce lokalizacji urządzenia, np. pokój 101

oW polu Osoba: wpisać imię i nazwisko osoby pracującej na komputerze.

oPrzycisk Popraw umożliwia wprowadzenie zmian w opisie wybranego urządzenia jeśli tym urządzenie jest komputer dodatkowo można uzupełnić dane o oprogramowanie jakie posiada wybrany komputer. Kliknąć na wybrany urządzenie (komputer) na liście (zostanie ono zaznaczony niebieskim paskiem) następnie przycisk Popraw.

Komputery - Popraw

Przycisk Dodaj dodawanie programu zainstalowanego na komputerze.

Komputery - Oprogramowanie

Przycisk Usuń kliknąć na wybrane urządzenie na liście (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie przycisk Usuń.