Wykaz Symboli Projektów Zamówień

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Sprzedaż > Portfel Zamówień >

Wykaz Symboli Projektów Zamówień

Projekt możemy stworzyć przy tworzeniu dokumentu, lub za pomocą zakładki Wykaz Symboli Projektów,

która znajduje się w Sprzedaż=>Zamówienia=>Portfel Zamówień

 

Nowy projekt dodajemy za pomocą przycisku "+", otworzy nam to kolejne okno:

 

Jeżeli tworzymy projekt z pozycji zamówienia, wtedy nazwa projektu zostanie zaciągnięta z nazwy pierwszego asortymentu na liście

 

 

clip0044

 

Symbol: generowany automatycznie jako kolejny wolny numer z danego miesiąca RRRR/MM/NR

Nazwa: generowana jako nazwa pierwszego asortymentu z zamówienia lub do wpisania ręcznie

Priorytet: Normalny/Wysoki

Status: W realizacji/W przygotowaniu/Zamknięte/Anulowane/Wstrzymane/Oferta/Oferta odrzucona

Trudność: Proste/Złożone

Kontrahent: otworzy się okno wyboru kontrahenta

Data rozpoczęcia: data rozpoczęcia projektu

Data zakończenia: data zakończenia projektu

Termin: termin zakończenia projektu

Wydział: otwiera się okno z wyborem wydziału

Symbol obcy: symbol obcy kontrahenta

 

Po utworzeniu projektu, należy wygenerować budżet

Więcej o budżecie =>Budżet